Podcast från 2015/16 om arbetsmiljö och stress. Jag och Marcus diskuterar stress utifrån afsen om organisatorisk och social arbetsmiljö, förkortat OSA. Värken s01e01 Värken s01e02 Värken s01e03 Värken s01e04 Värken s01e05