Jag har börjat spela ett kort RPG-ägentyr via textmeddelande på telefonen med några vänner. Ser det som en ursäkt för att hålla kontakten under veckorna. Per: Hur kan mittentalet vara fummel! Jag protesterar SL-Kristofer: Det är inte direkt fummel. Vänta tills du misslyckas på riktigt ;). En oredigerad log går att läsa här

Podcast från 2015/16 om arbetsmiljö och stress. Jag och Marcus diskuterar stress utifrån afsen om organisatorisk och social arbetsmiljö, förkortat OSA. Värken s01e01 Värken s01e02 Värken s01e03 Värken s01e04 Värken s01e05